BAM

Concurso de ideas /// 2015

Centro Cultural de Bamiyán.

Afganistán.

UNESCO

arquitectos ///

David Álvarez

José María Dapena